Feadship

In opdracht van Feadship Refits, een onderdeel van Feadship, is een tiental schepen gevisualiseerd.

In alle gevallen betreft het z.g. Refits, waarbij Sinke Illustraties in nauwe samenwerking met de projectleider de diverse voorstellen tijdens de gehele ontwerp- en bouwfase in beeld brengt.
De scheepseigenaar of opdrachtgever krijgt gedurende het gehele proces een duidelijk beeld van de geplande aanpassingen. Zowel voor het exterieur en in voorkomende gevallen ook het interieur.

Voor o.a. het Motorjacht Pegasus is naast het exterieur ook een groot deel van het interieur gevisualiseerd. De diverse ontwerpen zijn middels 3D computerrenderings uitgewerkt, waaruit een definitieve keuze kon worden gemaakt.

Main Deck Lounge - Pegasus
Main Deck Lounge - Pegasus
Totaaloverzicht motorjacht Pegasus
Helikopterdek
Motorjacht Air
Atrium - Pegasus
Motorjacht Ecstasea
Main Deck - Lady Beatrice