Case: Agrovent SystemsTerug naar het overzicht


Agrovent Systems
Gildenweg 18
8304BC - Emmeloord

Agrovent sytems te Emmeloord is een bewaarspecialist voor agrarische producten.

In de, meer dan 15 jaar, nauwe samenwerking met Sinke Illustraties zijn de belangrijkste bewaarprocessen gevisualiseerd. De diverse systemen van Agrovent Systems, zoals losgestort, kistenbewaring, zuigventilatie, etc. zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van animatie. Deze animaties geven een duidelijk beeld van de werking van de diverse Agrovent bewaarsystemen.

Deze visualisaties en animaties vinden hun toepassing binnen het gehele bedrijf en zijn een ondersteuning bij verkoop, training, beurzen, website etc.